دوچرخه کورسی

دوچرخه کورسی
دوچرخه کورسی درسالیان گذشته تنها در پیست مخصوص استفاده می‌شده‌اند، اما با گسترش علم و ایجاد تحول عظیم در صنعت دوچرخه، استفاده از دوچرخه کورسی را در مسیر های شهری و آسفالت را نیز میّسر کرده است. در طراحی فریم دوچرخه کورسی تایر نزدیک ترین حالت ممکن را به فریم دارد و این طراحی باعث شده تا دوچرخه های کورسی نسل جدید در ایجاد شتاب خارق العاده باشند.